– Toimintakyvyn ja vuorovaikutuksen parantaminen

 

– Organisaatiota määrittävien ihmisprosessien kehittäminen

Tarjoan keinot organisaatioiden tunnepuolen ja ihmisprosessien kehittämiseen.

Johtaminen, vuorovaikutus ja organisaation tunnevire paranevat. Suhtautuminen kuormittavassakin tilanteessa nousee uudelle tasolle. Asenteet kehittyvät. Lopputulos on voimaantumista, varmuutta ja toiminnan intohimoa.

Inhimillinen teho ja organisaation toimintakyky

Työyhteisön henkisiä resursseja säästyy, kun vuorovaikutusta, ristiriitoja ja haasteita hoidetaan tasokkailla malleilla.

Tyytyväisyyden ja työn tyydytyksen kautta poissaolot vähenevät. Henkisistä syistä (loppuun palaminen, kuormitus, motivaation vähyys ym.) johtuvat poissaolot vähenevät.

Tiedetään, että stressi sairastuttaa myös fyysisesti. Vuorovaikutuksen ja tunneilmaston kehittyminen organisaatiossa lisää jopa yksilöiden immuniteettia sairauksia vastaan. Tiede tuntee nämä monitasoiset ilmiöt hyvin.

Ratkaisuna koulutus, valmennus, sparraus, konsultointi

Tarjoan korkeatasoisia ja tiedepohjaisia ratkaisuja seuraaviin kenttiin:

  • Vuorovaikutuksen hallinta ja parantaminen
  • Luovuuden ja kriittisen dynamiikan hyödyntäminen
  • Ristiriitojen hallinta
  • Asenteiden ja stressinhallinnan kehittäminen
  • Itsensä johtaminen, haastaminen ja kehittäminen
  • Päätöksenteon ja kehittämistyön varmuuden lisääminen
  • Epävarmuuden johtamisen työkalut
  • Henkilöbrandien ja uusien vuorovaikutustapojen luonti

Sparraaja ja kouluttaja

Olen toiminut SOTE -alan sarjayrittäjänä, liikkeenjohdon konsulttina ja brandi -maailmassa. Erityistä on, että kuulun ISPEen. ISPE / www.thethousand.com on maailman vanhin 99,9% -organisaatio. ISPE perustuu lahjakkuuteen ja kunnianhimoinen tarkoituksemme on palvella ihmiskuntaa. Ratkaisujen korkeatasoisuus on taattu.

Jakim Pakarinen PsM, MSc, psykoterapeutti
Jakim Pakarinen
PsM, MSc, psykoterapeutti

Koulutustaustani on psykologiassa (PsM). Olen lisäksi ratkaisukeskeisyyden asiantuntija (MSc) ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (YET).

Psykoterapia- ja psykiatria-alan palveluyritykseni on www.terapiapsykologi.fi

Olen psykososiaalisten prosessien ja johtamisen sparraaja ja valmentaja. Tuon psykologiset työkalut ja ratkaisukeskeisyyden organisaation kilpailueduksi.

Toimin yksilötasolla tai suuremmankin ryhmän ja kuulijakunnan kanssa.

Neomindin Workshopit ja koulutukset!

Tilaisuudet vaihtelevat aamupäivän seminaareista iltatilaisuuksiin ja 1 – 2 päivän koulutuksiin. Tarjoan työpajatyöskentelyä, sisältöjä, luentoja ja alustuksia eri tilaisuuksiin. Osallistujia voivat olla johtoryhmät, esimiehet, tiimien vetäjät tai muut avainhenkilöt tai henkilöstö yleisemmin.

Tarjoan edelläkävijyyttä: neomodernia ajattelua ja johtamista. Näissä yhdistyy ajattelu, vuorovaikutus, kestävä hyvinvointi ja voimaantumisen tila. Ihmisprosessien kehittämisestä syntyvä kilpailuetu tuo organisaatioon pitkäaikaista hyötyä.

Kysy lisää ja ota yhteyttä! Katsotaan, kuinka Sinä ja teidän organisaationne voitte vahvistaa ihmisprosesseihin pohjautuvaa kilpailuetua.

Parhain terveisin,
Jakim Pakarinen / Neomind Oy
Minut tavoitat: 044 337 5285
Yhteys