• Ylimmän johdon ja esimiesten toimintakyvyn parantaminen
  • Organisaatiota määrittävien ihmisprosessien kehittäminen

Kulttuurissamme yleisten ajattelumallien ja toimintatapojen kehittäminen johtaa parempaan vuorovaikutus- ja keskustelukulttuuriin organisaatiossa. Ilmapiiri paranee. Asenne ja suhtautumistapa haasteisiin ja epävarmuuteen kehittyvät uudelle tasolle. Tämä muuttaa kuormitusta ja stressiä voimaantumiseksi, innostukseksi!

Aika kääriä hihat!

Resursseja säästyy kun vaikeampiin haasteisiin tartutaan uusilla valmiuksilla. Ihmisten aika ja henkinen panos eivät kulu lamaantumiseen ja stressaamiseen. Ihmisten energiaflow virtaviivaistuu ryhdikkääseen ja aktiiviseen haasteiden hallintaan.

Sanotaan, että stressi sairastuttaa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan stressi voi olla hyvästä. Mutta asenne sairastuttaa. Muutamilla henkisillä työkaluilla jopa fyysinen terveys ja hyvinvointi lisääntyvät. Onko tämä jo liikaa luvattu? Itse elän niin kuin opetan: olen ollut täysin terve nyt jo kolmen vuoden ajan. Myös tiede tuntee ilmiön hyvin. Tarjoan siis myös voimallisia fyysisen terveyden henkisiä työkaluja!

Johdon valmennuksen aloittaminen

Valmennus ja koulutus tulee aloittaa itse yrittäjistä tai ylimmästä johdosta. Näin johto säilyttää itsellään vuorovaikutusprosessien hallinnan. Muutoin on riskinä, että alemmat tasot ottavat tämän haltuunsa.

Teemat, joihin pystyn tarjoamaan korkeatasoisimpia ratkaisuja ovat:

  • johtajien vuorovaikutuksen hallinta ja parantaminen
  • luovuuden ja kriittisen dynamiikan hyödyntäminen
  • ristiriitojen hallinta
  • asenteiden ja stressinhallinnan kehittäminen
  • itsensä johtaminen, oman itsen haastaminen ja itsensä kehittäminen sekä työkalut omien rajojen ylittämiseen. Elä enemmän!
  • päätöksenteon ja kehittämistyön laadun lisääminen
  • epävarmuuden johtamisen henkiset työkalut
  • henkilöbrandin, persoonallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Sparraaja ja kouluttaja

Olen SOTE -alan sarjayrittäjä ja ollut liikkeenjohdon konsulttina ja brandi -maailmassa. Erityisjuttuni on, että kuulun ISPEen. ISPE on maailman vanhin 99,9% -organisaatio. ISPE perustuu lahjakkuuteen ja sen tarkoitus on palvella ihmiskuntaa.

Koulutustaustani on psykologiassa (psykol. maist.). Olen lisäksi ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ylempi erityistaso) ja psykoterapian maisteri (MSc).
Psykoterapia ja psykiatrian korkeatasoiset palvelut löytyvät osoitteesta www.terapiapsykologi.fi

Olen johtamisprosessien sparraaja ja valmentaja. Tarjoan sovelletun psykologian näkökulman johtamisen tueksi. Teen konsultointia ja työnohjausta.

Työskentelen niin yksilötasolla kuin suuremmankin ryhmän tai kuulijakunnan kanssa.

Neomindin Workshopit ja koulutukset!

Tilaisuudet vaihtelevat aamupäivän seminaareista iltatilaisuuksiin ja 1 – 2 päivän koulutuksiin. Pidän luentoja ja teen alustuksia eri tilaisuuksiin. Osallistujia voivat olla johtoryhmät, esimiehet, tiimien vetäjät tai muut avainhenkilöt.

Tarjoan edelläkävijyyttä: neomodernia johtamista ja ajattelua! Näissä yhdistyy systemaattisesti kestävä hyvinvointi ja voimaantumisen tila. Tätä organisaation ihmisprosesseihin perustuvaa kilpailuetua on vaikea sivuuttaa!

Ota siis yhteyttä. Katsotaan, miten Sinä ja teidän organisaationne hyödytte edelläkävijyyden työkaluista!

Parhain terveisin,
Jakim Pakarinen ja Neomind Oy
Minut tavoitat: 044 337 5285