• Johdon ja esimiesten valmennus
  • Toimintakyvyn ja vuorovaikutuksen parantaminen
  • Organisaatiota määrittävien ihmisprosessien kehittäminen

Johtamisen psykologinen näkökulma tarjoaa työkalut vuorovaikutus- ja toimintakulttuurin kehittämiseen organisaatiossa. Tämä on käytännön johtajuutta. Ilmapiiri paranee. Henkilökohtaiset asenteet ja suhtautuminen haasteisiin, kuormitukseen ja epävarmuuteen kehittyvät uudelle tasolle. Lopputulos on voimaantumista, varmuutta ja yhä korkeampaa toimintakykyä.

Inhimillistä tehoa ja läsnäoloa monella tasolla

Ratkaisevan arvokkaita henkisiä resursseja säästyy, kun vuorovaikutusta, ristiriitoja ja haasteita johdetaan kehittyneemmillä malleilla. Ihmisten ja organisaation sisäinen energiaflow virtaviivaistuu ryhdikkääseen ja aktiiviseen haasteiden hallintaan.

Vähemmän poissaoloja organisaatiossa. Fyysinen terveys, kehon immuniteetti ja hyvinvointi lisääntyvät, kun vuorovaikutusta ja stressinhallintaa kehitetään. Tiede tuntee ilmiön hyvin. Henkiset työkalut ovat samalla myös fyysisen terveyden työkaluja. Tämän huomaa myös käytännön tasolla.

Johdon valmennukset, sparraus ja konsultointi

Valmennus ja koulutus tulee aloittaa itse yrittäjistä tai ylimmästä johdosta. Näin johto säilyttää itsellään vuorovaikutusprosessien hallinnan ja luonnollisen vallan. Muutoin on riskinä, että alemmat tasot ottavat nämä kentät haltuunsa.

Teemat, joihin tarjoan korkeatasoisia ja tiedepohjaisia ratkaisuja:

  • Vuorovaikutuksen hallinta ja parantaminen
  • Luovuuden ja kriittisen dynamiikan hyödyntäminen
  • Ristiriitojen hallinta
  • Asenteiden ja stressinhallinnan kehittäminen
  • Itsensä johtaminen, oman itsen haastaminen ja itsensä kehittäminen sekä työkaluja omien rajojen ylittämiseen. Elä enemmän, ole enemmän!
  • Päätöksenteon ja kehittämistyön laadun lisääminen
  • Epävarmuuden johtamisen henkiset työkalut
  • Henkilöbrandin, persoonallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Sparraaja ja kouluttaja

Olen SOTE -alan sarjayrittäjä. Olen toiminut liikkeenjohdon konsulttina ja brandi -maailmassa. Erityisjuttuni on, että kuulun ISPEen. ISPE on maailman vanhin 99,9% -organisaatio. ISPE perustuu lahjakkuuteen ja sen tarkoitus on palvella ihmiskuntaa.

Jakim Pakarinen PsM, MSc, psykoterapeutti
Jakim Pakarinen
PsM, MSc, psykoterapeutti

Koulutustaustani on psykologiassa. Olen lisäksi ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ylempi erityistaso) ja psykoterapian maisteri (MSc).

Psykoterapian ja psykiatrian korkeatasoinen palveluyritykseni löytyy osoitteesta www.terapiapsykologi.fi

Olen erinomainen psykososiaalisten johtamisprosessien sparraaja ja valmentaja. Tuon psykologian näkökulman ja työkalut johtamisen ja liiketoiminnan tueksi.

Toimin yksilötasolla ja suuremmankin ryhmän tai kuulijakunnan kanssa.

Neomindin Workshopit ja koulutukset!

Tilaisuudet vaihtelevat aamupäivän seminaareista iltatilaisuuksiin ja 1 – 2 päivän koulutuksiin. Tarjoan luentoja ja teen alustuksia eri tilaisuuksiin. Osallistujia voivat olla johtoryhmät, esimiehet, tiimien vetäjät tai muut avainhenkilöt.

Tarjoan edelläkävijyyttä: neomodernia ajattelua ja johtamista. Näissä yhdistyy systemaattisena metodina ajattelu ja vuorovaikutus sekä kestävä hyvinvointi ja voimaantumisen tila. Tämä on organisaation tärkeimpiä ihmisprosesseja kehittävä kokonaisuus. Tästä syntyvä kilpailuetu on pitkäaikaista. Positiivisia pääsyjä on avattu rajojen ja ongelmakohtien yli.

Kysy lisää ja ota yhteyttä. Katsotaan, kuinka Sinä ja teidän organisaationne voitte vahvistaa johtamiseen ja ihmisprosesseihin pohjautuvaa kilpailuetuanne.

Parhain terveisin,
Jakim Pakarinen / Neomind Oy
Minut tavoitat: 044 337 5285
Yhteys