– Toimintakyvyn ja vuorovaikutuksen parantaminen

 

– Organisaatiota määrittävien ihmisprosessien kehittäminen

Tarjoan keinoja kehittää käytännön johtajuutta ja organisaation ihmisprosesseja.

Ihmisten välinen vuorovaikutus, ilmapiiri ja työfiilis paranevat. Henkilökohtaiset asenteet kehittyvät. Suhtautuminen haasteisiin, kuormitukseen ja epävarmuuteen nousee uudelle tasolle. Lopputulos on voimaantumista, varmuutta ja toiminnan laatua.

Inhimillinen teho ja läsnäolo monella tasolla

Kriittisen tärkeitä henkisiä resursseja säästyy, kun vuorovaikutusta, ristiriitoja ja haasteita hoidetaan kehittyneemmillä malleilla. Ihmisten välinen ja organisaation sisäinen energiaflow virtaviivaistuu aktiiviseen haasteiden hallintaan.

Vähemmän poissaoloja organisaatiossa. Tyytyväisyyden kautta poissaolot vähenevät. Henkisistä syistä (loppuun palaminen ym.) johtuvat pitkät poissaolot vähenevät. Fyysinen terveys, kehon immuniteetti ja hyvinvointi lisääntyvät, kun vuorovaikutusta ja stressinhallintaa kehitetään. Tiede tuntee tämänkin ilmiön hyvin.

Johdon valmennus, sparraus ja konsultointi

Valmennus ja koulutus on hyvä aloittaa itse yrittäjistä tai muusta johdosta. Näin johtotaso säilyttää itsellään vuorovaikutusprosessien hallinnan ja luonnollista valtaa. Muutoin on riskinä voi olla, että alemmat tasot ottavat näitä kenttiä haltuunsa.

Tarjoan korkeatasoisia ja tiedepohjaisia ratkaisuja seuraaviin kenttiin:

  • Vuorovaikutuksen hallinta ja parantaminen
  • Luovuuden ja kriittisen dynamiikan (esim. tyytymättömyys) hyödyntäminen
  • Ristiriitojen hallinta
  • Asenteiden ja stressinhallinnan kehittäminen
  • Itsensä johtaminen, oman itsensä haastaminen ja kehittäminen sekä työkaluja omien rajojen ylittämiseen. Elä enemmän, ole enemmän!
  • Päätöksenteon ja kehittämistyön laadun lisääminen
  • Epävarmuuden johtamisen työkalut
  • Henkilöbrandin, persoonallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Sparraaja ja kouluttaja

Olen SOTE -alan sarjayrittäjä. Olen toiminut liikkeenjohdon konsulttina ja brandi -maailmassa. Erityisjuttuni on, että kuulun ISPEen. ISPE on maailman vanhin 99,9% -organisaatio. ISPE perustuu lahjakkuuteen ja kunnianhimoinen tarkoituksemme on palvella ihmiskuntaa.

Jakim Pakarinen PsM, MSc, psykoterapeutti
Jakim Pakarinen
PsM, MSc, psykoterapeutti

Koulutustaustani on psykologiassa. Olen lisäksi ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ylempi erityistaso) ja psykoterapian maisteri (MSc).

Psykoterapian ja psykiatrian korkeatasoinen palveluyritykseni löytyy osoitteesta www.terapiapsykologi.fi

Olen erinomainen psykososiaalisten johtamisprosessien sparraaja ja valmentaja. Tuon psykologian näkökulman ja työkalut johtamisen ja liiketoiminnan tueksi.

Toimin yksilötasolla ja suuremmankin ryhmän tai kuulijakunnan kanssa.

Neomindin Workshopit ja koulutukset!

Tilaisuudet vaihtelevat aamupäivän seminaareista iltatilaisuuksiin ja 1 – 2 päivän koulutuksiin. Tarjoan luentoja ja teen alustuksia eri tilaisuuksiin. Osallistujia voivat olla johtoryhmät, esimiehet, tiimien vetäjät tai muut avainhenkilöt.

Tarjoan edelläkävijyyttä: neomodernia ajattelua ja johtamista. Näissä yhdistyy systemaattisena menetelmänä ajattelu ja vuorovaikutus sekä kestävä hyvinvointi ja voimaantumisen tila. Tämä on organisaation tärkeimpiä ihmisprosesseja kehittävä kokonaisuus. Tästä syntyvä kilpailuetu on pitkäaikaista. Positiivisia pääsyjä on avattu rajojen ja kuormittaviksi käyneiden ongelmakohtien yli!

Kysy lisää ja ota yhteyttä. Katsotaan, kuinka Sinä ja teidän organisaationne voitte vahvistaa johtamiseen ja ihmisprosesseihin pohjautuvaa kilpailuetua.

Parhain terveisin,
Jakim Pakarinen / Neomind Oy
Minut tavoitat: 044 337 5285
Yhteys