• Ylimmän johdon ja esimiesten valmennukset
  • Toimintakyvyn ja vuorovaikutuksen parantaminen
  • Organisaatiota määrittävien ihmisprosessien kehittäminen

Tiedostamattomien ajatusmallien ja toimintatapojen kehittäminen johtaa parempaan vuorovaikutus- ja toimintakulttuuriin organisaatiossa. Ilmapiiri paranee. Asenteet ja suhtautuminen haasteisiin ja epävarmuuteen kehittyvät uudelle tasolle. Kuormitus ja stressi muuttuu voimaantumiseksi, rohkeudeksi, varmuudeksi, korkeaksi toimintakyvyksi.

Inhimillistä tehoa

Resursseja säästyy, kun haasteet ratkaistaan kehittyneemmillä valmiuksilla. Ihminen ei ole koskaan valmis.

Ihmisten aika ja henkinen panos eivät kulu stressaamiseen. Sisäinen energiaflow virtaviivaistuu ryhdikkääseen ja aktiiviseen haasteiden hallintaan.

Stressi sairastuttaa, sanotaan. Näin ei kuitenkaan ole, vaan stressi voi olla hyvästä. Mutta asenne – henkiset mielen rakenteet, joilla stressiä hallitaan – sairastuttaa. Muutamilla henkisillä työkaluilla jopa fyysinen terveys, kehon immuniteetti ja hyvinvointi lisääntyvät. Tiede tuntee ilmiön hyvin. Nämä ovat samalla myös voimallisia kirjaimellisen fyysisen terveyden työkaluja!

Johdon valmennukset, sparraus ja konsultointi

Valmennus ja koulutus tulee aloittaa itse yrittäjistä tai ylimmästä johdosta. Näin johto säilyttää itsellään vuorovaikutusprosessien hallinnan ja luonnollisen vallan. Muutoin on riskinä, että alemmat tasot ottavat nämä kentät haltuunsa.

Teemat, joihin pystyn tarjoamaan korkeatasoisimpia ratkaisuja ovat:

  • vuorovaikutuksen hallinta ja parantaminen
  • luovuuden ja kriittisen dynamiikan hyödyntäminen
  • ristiriitojen hallinta
  • asenteiden ja stressinhallinnan kehittäminen
  • itsensä johtaminen, oman itsen haastaminen ja itsensä kehittäminen sekä työkaluja omien rajojen ylittämiseen. Elä enemmän, ole enemmän!
  • päätöksenteon ja kehittämistyön laadun lisääminen
  • epävarmuuden johtamisen henkiset työkalut
  • henkilöbrandin, persoonallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Sparraaja ja kouluttaja

Olen SOTE -alan sarjayrittäjä. Olen toiminut liikkeenjohdon konsulttina ja brandi -maailmassa. Erityisjuttuni on, että kuulun ISPEen. ISPE on maailman vanhin 99,9% -organisaatio. ISPE perustuu lahjakkuuteen ja sen tarkoitus on palvella ihmiskuntaa.

Jakim Pakarinen PsM, MSc, psykoterapeutti
Jakim Pakarinen
PsM, MSc, psykoterapeutti

Koulutustaustani on psykologiassa. Olen lisäksi ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ylempi erityistaso) ja psykoterapian maisteri (MSc).

Psykoterapian ja psykiatrian korkeatasoinen palveluyritykseni löytyy osoitteesta www.terapiapsykologi.fi

Olen erinomainen psykososiaalisten johtamisprosessien sparraaja ja valmentaja. Tuon psykologian näkökulman johtamisen ja liiketoiminnan tueksi.

Toimin yksilötasolla ja suuremmankin ryhmän tai kuulijakunnan kanssa.

Neomindin Workshopit ja koulutukset!

Tilaisuudet vaihtelevat aamupäivän seminaareista iltatilaisuuksiin ja 1 – 2 päivän koulutuksiin. Tarjoan luentoja ja teen alustuksia eri tilaisuuksiin. Osallistujia voivat olla johtoryhmät, esimiehet, tiimien vetäjät tai muut avainhenkilöt.

Tarjoan edelläkävijyyttä: neomodernia ajattelua ja johtamista. Näissä yhdistyy systemaattisesti kestävä hyvinvointi ja voimaantumisen tila. Tekninen kilpailuetu on kopioitavissa, mutta tätä organisaation ihmisprosesseihin perustuvaa kilpailuetua on vaikea sivuuttaa!

Parhain terveisin,
Jakim Pakarinen / Neomind Oy
Minut tavoitat: 044 337 5285
Yhteys

Ota yhteyttä. Katsotaan, kuinka Sinä ja teidän organisaationne voitte vahvistaa johtamiseen ja ihmisprosesseihin pohjautuvaa kilpailuetuanne.